Belgium Beachvolley 2019

Volley Belgium trekt het nieuwe beach seizoen op gang.  Het volledige reglement 2019, inclusief de kalender vindt u hier , de belangrijkste verschillen tegenover vorig jaar zijn te vinden in deze samenvatting.

Meer ademruimte voor Liga-A clubs

Donderdagavond heeft de raad van bestuur van Volley Belgium beslist dat clubs die niet voldoen aan de licentievoorwaarden gesteld en opgelegd door de vzw Liga Heren toch kunnen aantreden in de hoogste reeks van het mannenvolleybal.
Aanleiding daarvoor zijn de signalen van noodlijdende clubs zowel in Liga A als Liga B die afhaken om te spelen in de hoogste afdeling of die niet willen promoveren vanuit Liga B.

De Liga A-clubs zullen nog altijd moeten voldoen aan bijvoorbeeld homologatievoorwaarden, maar zo zou onder andere de huidige verplichting opgelegd door de Liga om vier betaalde semi-profs te hebben wegvallen.
Volley Belgium neemt de taak op zich om de clubs case per case te begeleiden om op kwalitatieve manier deel te nemen aan de competitie in Liga A.

Volley Belgium heeft hieromtrent donderdagavond de vzw liga Heren op de hoogte gebracht.Dit is een unanieme beslissing van de raad van bestuur Volley Belgium

Volley Belgium is de internationaal erkende federatie en is de officiële organisator van de competitie. De vzw Liga Heren is de vertegenwoordiging van de huidige Liga A-ploegen en staat in voor de commercialisatie van de competitie.

Competitiehervorming : naar een piramidale structuur

Vanaf volgend seizoen 2019-2020 zal de Belgische volleybalcompetitie evolueren naar een piramidale structuur. De vloeiende overgang tussen basis en top verzekert een hoogstaand spelniveau op alle geledingen van de competitie.  De hervorming versterkt tevens de samenwerking tussen Volley Vlaanderen en de Féderation Volley Wallonie-Bruxelles.

Kijk snel naar het communiqué.

Sporthal Fixit Kalmthout : moeilijk bereikbaar door werken

De komende maanden wordt het belangrijkste kruispunt te Achterbroek (Kalmthout) volledig heraangelegd. Deze werken kunnen – naargelang de fase – impact hebben op de vlotte bereikbaarheid van de sporthal. De hinder zal het meest voelbaar zijn voor wie vanuit het noorden (Essen) en het oosten (Wuustwezel) komt. De clubs komende langs de autosnelweg met afslag St- Job in t’Goor kunnen mits enige vertraging door de werken de sporthal van Fixit Volley Kalmthout bereiken.

Meer informatie vindt u op https://hetpluspunt.be

 

Europees Kampioenschap 2019 Dames : de poules

Enkele dagen na de lottrekking voor de heren in Brussel had gisteren in Turkije dezelfde oefening plaats voor de dames. De Yellow Tigers nemen het in Pool B op teken gastland Polen, Italië, Portugal, Slovenië en Oekraïne.  De vier best geklasseerde ploegen van de groep gaan door naar de achtste finales. Een haalbare kaart.

Surf naar Topvolley Belgium voor meer info.

 

De gedetailleerde regels omtrent stijgen & dalen zijn beschikbaar

Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles gaven hun fiat aan een voorstel van Volley Belgium voor een grondige hervorming van de nationale competitie.  Zeer binnenkort wordt deze voor iedereen uit de doeken gedaan. Als voorsmaak kan u nu al kennis maken met de regels stijgen en dalen 2018 – 2019   (tussen het lopende en het volgende seizoen), die het competitiereglement 2018-2019 vervolledigen.

U vindt alle info op de pagina ‘Reglementen’.

NIEUW JURIDISCH REGLEMENT : informatiefiche

Sinds 1 september is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een infofiche opgesteld.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.

TTO STOP

TECHNICAL TIME-OUT

 

De RvB Volley Belgium dd. 21.08.2018 heeft unaniem beslist om de Technische Time-outs af te schaffen (TTO bij het 8ste en het 16de punt) en dit voor ALLE volleybalcompetities in België.

 

Deze maatregel zal van toepassing zijn vanaf 01.09.2018.

 

Convenant tussen Volley Belgium en de Belgische Volleyballiga

DhwDGGfWAAc9nKbVolley Belgium en de vzw Belgische Volleybal Liga Heren hebben na maandenlange onderhandelingen een overeenkomst getekend die de relatie tussen beide organisaties in goede banen moet leiden. De voorzitters van de federatie en de liga Heren, respectievelijk Guy Juwet en Philippe Boone, hebben onder impuls van minister van Sport Philippe Muyters de grote lijnen vastgelegd voor een loyale en constructieve samenwerking.

Het convenant erkent de specifieke expertise en bevoegdheden van beide verenigingen en bepaalt hoe de samenwerking in de praktijk zal gerealiseerd worden. Hierbij wordt Volley Belgium, de vernieuwde naam van de federatie, erkend als enige officiële overkoepelende autoriteit voor het volleybal in België. De Euromillions Volley Liga zal zich focussen op het ontwikkelen van het topclubvolleybal om de competitie op het hoogste niveau sportief en commercieel aantrekkelijker te maken.

Er werd ook overeengekomen dat Guy Juwet, voorzitter van Volley Belgium, uitgenodigd wordt op de raad van bestuur van de Liga en dat de Liga zal deelnemen aan de federale adviescommissies. Deze samenwerking bevordert de transparantie van het beleid van Volley Belgium en van de Liga opdat mogelijke discussiepunten binnen de kortst mogelijke termijn opgelost kunnen worden.

Na maanden van onderhandelingen zijn alle partijen het eens dat dit convenant een nieuwe start is om het Belgische clubvolleybal met alle middelen te ondersteunen.

 

 

Het KBVBV wordt Volley Belgium

Op 26 april keurde de algemene vergadering van het KBVBV haar nieuwe statuten  goed.

Er verandert heel wat, te beginnen met de naam.

Zeg vanaf nu niet meer ‘het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (KBVBV)’, maar zeg ‘VOLLEY BELGIUM‘!

Volley Belgium ligt niet alleen gemakkelijker in de mond, het geeft ook beter aan waar deze federale entiteit voor staat. Gesteund door haar twee vleugels ‘Volley Vlaanderen – VV’ en de ‘Fédération Volley Wallonie-Bruxelles – FVWB‘ staat Volley Belgium voor die éne internationaal erkende volleybalfederatie van het land, verantwoordelijk voor alle nationale competities en de Belgische nationale ploegen.  Volley Belgium is de unieke gesprekspartner voor het FIVB, het CEV, het BOIC en andere partners in de volleybalwereld.

Met de nieuwe statuten verdwijnt de functie van secretaris-generaal. Een nieuw mandaat van Financieel bestuurder werd gecreëerd. Claude Kriescher, voorgedragen door het FVWB, werd onmiddelijk verkozen na de inwerkingtreding van de nieuwe statuten.

Anderzijds wordt de federatie verrijkt met een Bondsparket, waarvan de exacte bevoegdheden weldra bepaald zullen worden. Toon Sorgeloos werd door de algemene vergadering benoemd als bondsprocureur, met Thierry Freyne als substituut-bondsprocureur.

Volley Belgium Bondsparket

Loofblommestraat 7
B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
09/ 225.50.43

De statuten voorzien ook andere comités (juridisch, medisch, ethisch) die in de nabije toekomst zullen ingevuld worden.